Ноември 2019:

Снимка

Уреждането на трудовите отношения и жизненото равнище на цивилните служители по трудово правоотношение, служебните и осигурителни отношения на цивилните служители по служебно правоотношение бе тема на разговори на редовното заседание на Комисията за социално сътрудничество в Института по отбрана, председателствана от директора на Института полк. д-р Димитър Кирков. 

Виж още

Снимка

На 6 ноември 2019 г. беше подписано техническо споразумение между Института по отбрана „Проф. Цветан Лазаров“ и Военния център за стратегически изследвания на Република Италия.  Страните по споразумението изразиха своята готовност за създаване на условия за поддържане на редовни контакти и насърчаване на сътрудничеството между двете организации, изразяващо се в взаимно информиране относно изследователски програми и научни изследвания, обмен на знания, опит и добри практики, организиране и участие в семинари и конференции и др. 

Виж още

Писмо

На 11.11.2019 г. Изпълнителният съвет на Националния синдикат "Отбрана" към КТ "Подкрепа" е изпратил официално писмо до министъра на отбраната, президента на КТ "Подкрепа" и директора на Института по отбрана полк. д-р Кирков. С него председателят на НС на "Отбрана" г-н Тодор Воденов изразява отличните си впечатления от състоянието на социалното сътрудничество в Института по отбрана "Професор Цветан Лазаров". 

Виж още

Съвместен семинар „Боровец -2019“

На 21.11.2109 г. официално беше открит съвместния семинар на Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров“ и дирекция „Отбранителна аквизиция“ - МО на тема „Изследвания, иновации и индустриално сътрудничество при изграждане на съвременни отбранителни способности“. Приветствия към присъстващите поднесоха директорът на Института по отбрана полк. д-р Димитър Кирков и И.Д. директорът на дирекция „Отбранителна аквизиция“ г-жа Аделина Николова. Работата продължава със серия от лекции и дискусии по тях.

Виж още

Снимка

От 20 до 22.11.2019 г. в хотел „Олимп”, курортен комплекс „Боровец”, се проведе съвместния семинар на Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров“ и дирекция „Отбранителна аквизиция“ – МО на тема „Изследвания, иновации и индустриално сътрудничество при изграждане на съвременни отбранителни способности“.

Виж още