Дванадесетата международна научна конференция: "Научни изследвания, иновации и индустриално сътрудничество – парадигма за адекватна отбрана"

Заинтересованите автори са поканени да изпратят доклад(и) в следните (и не само) тематични направления:

Сесия 1: „Иновации в сигурността и отбраната”:

  • Иновации в отбранителни технологии и системи на НАТО;
  • Иновации за модернизация на Въоръжените сили.

Сесия 2: „Научни изследвания, технологии и системи за сигурност и отбрана”:

  • Въоръжение, бойни системи и технологии;
  • Комуникационни и информационни системи, киберсигурност;
  • Военно-политически, социални и икономически аспекти на отбраната;
  • Енергийна ефективност в отбраната;
  • Защита на силите (инженерно осигуряване, ЯХБЗ и ПВО);
  • Логистика;
  • Медицина и здравен мениджмънт.