ПРОГРАМА

(версия за отпечатване може да изтеглите от тук)

 

ПЪРВИ ДЕН – 6 ЮНИ 2024

Време

Тема

09:30 - 10:30

РЕГИСТРАЦИЯ
Конгресен център (Палата 8, ет. 2)

10:30 - 10:35

ОТКРИВАНЕ
полк. доц. д.н. Борислав ГЕНОВ
директор на Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров“

10:35 - 10:40

Приветствие от Димитър ГЛАВЧЕВ
министър-председател на Република България

10:40 - 10:45

Приветствие от генерал (о.р.) Атанас ЗАПРЯНОВ
министър на отбраната на Република България

10:45 - 10:50

Приветствие от Фредерик МЬОРИС
посланик на Кралство Белгия в Република България

10:50 - 10:55

Приветствие от сенатор Доминик ТИЛМАНС
президент на EURISY

10:55 - 11:00

Приветствие от чл.кор. проф. д.т.н. Стефан ХАДЖИТОДОРОВ
заместник-председател на Българската академия на науките

11:00 - 11:30

ГРУПОВА СНИМКА
Конгресен център (стълби пред входа на Палата 8)

11:30 - 13:00

ПЛЕНАРНА СЕСИЯ: Използване на космическото пространство за целите на сигурността и отбраната
зала „България” (Конгресен център, Палата 8, ет. 2)

13:00 - 14:00

ОБЯД
фоайе пред зала „България“

14:00 - 15:45 

РАБОТА ПО НАУЧНИ СЕКЦИИ

15:45 - 16:00

КАФЕ-ПАУЗА

16:00 - 17:00

РАБОТА ПО НАУЧНИ СЕКЦИИ

17:00 - 17:30

ПОСТЕРНА СЕСИЯ

18:00 - 20:00

ВЕЧЕРЯ
Виенски павилион

 

 

ВТОРИ ДЕН – 7 ЮНИ 2024

Време

Тема

09:00 - 10:45

РАБОТА ПО НАУЧНИ СЕКЦИИ

10:45 - 11:00

КАФЕ-ПАУЗА

11:00 - 13:00

ПОСТЕРНА СЕСИЯ

13:00 - 13:10

ЗАКРИВАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

 

 

ПЪРВИ ДЕН – 06.06.2024

 

 

Сесия „ИНОВАЦИИ В СИГУРНОСТТА И ОТБРАНАТА”

 

 

ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ „ИНОВАЦИИ В ОТБРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ НА НАТО И ЕС”

зала „Европа” (Конгресен център - палата 8, ет. 2)

Модератор(и): доц. д-р Велизар ШАЛАМАНОВ, подп. доц. д-р Илиян ХУТОВ

Време

Тема

14:00 - 14:15

Иновации в отбраната – подход в НАТО и ЕС
Борислав Г. Генов

14:15 - 15:00

Иновации в отбраната – опитът от Украйна
дискусия

15:00 - 15:15

Нормативна база за научни изследвания и иновациите и финансови инструменти и иновации в отбраната
Николай Карамихов

15:15 - 15:30

Подобряване на морската ситуационна осведоменост
Александър Тасев

15:30 - 15:45

Научноизследователска база в България и екосистема за иновации – необходима ли е трансформация
дискусия

15:45 - 16:00

КАФЕ-ПАУЗА

 

 

Сесия „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, ТЕХНОЛОГИИ И СИСТЕМИ ЗА СИГУРНОСТ И ОТБРАНА”

 

 

ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ „ВЪОРЪЖЕНИЕ, БОЙНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ”

зала „България” (Конгресен център - палата 8, ет. 2)

Модератор(и): проф. д.т.н. Христо И. ХРИСТОВ; подп. доц. д-р Христо П. ХРИСТОВ

Време

Тема

14:00 - 14:15

Крайбрежната защита – как да бъде адекватна
Ашер Валах, Михаил Села

14:15 - 14:30

Наземна противовъздушна отбрана – поуки от последните конфликти
Ор Баран

14:30 - 14:45

Артилерията – поуки от последните конфликти
Александър Пенли

14:45 - 15:00

Автоматизирано определяне на минималния ъгъл на възвишение при артилерийска стрелба
Александър А. Колев, Ваня С. Иванова

15:00 - 15:15

Съвременни прецизно насочвани боеприпаси. Използване и поуки от конфликта в Украйна
Марио В. Маринов

15:15 - 15:30

Подход за проектиране на позиционни отбранителни системи на базата на мехатронен V-модел
Александър Г. Стефанов

15:30 - 15:45

Дистанционно управляеми наземни машини – предизвикателства, определения и класификация
Калин В. Градев

15:45 - 16:00

КАФЕ-ПАУЗА

16:00 - 16:15

Изследване на функционално класифициран материал с DED технология
Хан-Зу Халер

16:15 - 16:30

Взривни материали с ниска чувствителност в класификацията на взривните материали в зависимост от тяхната опасност
Светослав Б. Пашунов

16:30 - 16:45

Изследване на композитни материали за балистична защита на бойни платформи
Христо И. Христов

16:45 - 17:00

Влияние на профила на средата при продължителна експлоатация на авиационни средства на поразяване
Дилян Н. Неделчев

 

 

ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ „КОМУНИКАЦИОННИ И ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ, КИБЕРСИГУРНОСТ”

зала „Пресклуб” (Конгресен център - палата 8, ет. 1)

Модератор(и): подп. доц. д-р Ангел ГЕНЧЕВ; доц. д-р Александър КОЛЕВ

Време

Тема

14:00 - 14:15

Анализ на електромагнитната съвместимост при еднородни несъгласувани компоненти от фидерния тракт на радиолокационни системи
Михаил А. Михайлов

14:15 - 14:30

Анализ на практики на физическа уязвимост на киберсистеми
Николай Г. Пенев, Ясен А. Танев, доц. д-р Боян К. Жеков

14:30 - 14:45

Функционален модел на Системата за защита на лицата подаващи сигнали
Веселин Целков

14:45 - 15:00

Директно георефериране на изображения от безпилотни летателни апарати към векторни карти – предимства и предизвикателства
Венелин Й. Рашков, Александър А. Колев

15:00 - 15:15

Анализ и приложение на типове радиочестотни референтни сигнали от независими източници за пасивни радари
Андрей Гърков

15:15 - 15:30

Предизвикателства пред информационната сигурност при взаимодействията между IoT и AI
Георги Л. Средков

15:30 - 15:45

Някои разсъждения върху информационните аспекти на управлението при кризи
Стоян К. Боянов

15:45 - 16:00

КАФЕ-ПАУЗА

16:00 - 16:15

Изкуственият интелект като помощник на преподавателя
Даниела Мирчева-Иванова, Росен Илиев

16:15 - 16:30

Устройство за безжична комуникация и захранване на сеизмичен сензор
Константин Н. Нестeров

16:30  - 16:46

Система за излъчване на радио сигнали с фиктивен електромагнитен център
Константин Н. Нестeров

16:45 - 17:00

Варианти на хардуерна реализация на биометричен сензор
Павлина Николова, Александър Колев

 

 

ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ „ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИ, СОЦИАЛНИ И ИКОНОМИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА ОТБРАНАТА”

зала „Хеброс” (Конгресен център - палата 8, ет. 2)

Модератор(и): проф. д-р Валери ИВАНОВ; доц. д-р Светослав СПАСОВ

Време

Тема

14:00 - 14:15

Цикъл на Бойд в системата за командване и управление
Кръстьо Парасков

14:15 - 14:30

Елементи на националната сигурност на Република България и на европейската сигурност /сравнителен анализ/
Десислава Йорданова

14:30 - 14:45

Първи резултати от изпълнение на Работна задача 1.1.6. от Национална научна програма „Сигурност и отбрана“
Петър С. Гецов, Гаро Х. Мардиросян, Николай П. Загорски, Бойко К. Рангелов

14:45 - 15:00

Вземане на решения в националната сигурност: стратегическо планиране
Максим М. Алашки

15:00 - 15:15

Дългосрочните отражения на дестабилизацията на широкия Близък изток върху европейската демографска криза
Георги М. Първанов

15:15 - 15:30

Новото геостратегическо значение на Балканския полуостров през призмата на проекта на Русия „Неутрална Украйна“ и някои проекции върху регионалната сигурност"
Михаел Козарски, Валери Иванов, Антон Манчев

15:30 - 15:45

Инкубационен форум за кръгова икономика в европейската отбрана (IF CEED)
Максим М. Алашки

15:45- 16:00

КАФЕ-ПАУЗА

16:00 - 16:15

EDIRPA – нова възможност за придобиване
Александър Пенли

16:15 - 16:30

Предизвикателства в предоставянето и приемането на командните взаимоотношения в съюзен и коалиционен формат
Коста Д. Делев, Калин В. Градев

16:30 - 16:45

Преглед на активността на китайския оператор Volt Typhoon срещу критичната инфраструктура
Димитър Димитров, Димитър Николов

16:45 - 17:00

Лов на китайската държавно спонсориран хакерска група Volt Typhoon
Димитър Димитров, Димитър Николов

 

 

ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ „МЕДИЦИНА И ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ”

зала „Струма” (Конгресен център - палата 8, ет. 2)

Модератор(и): проф. д.с.н. Янцислав В. ЯНАКИЕВ; доц. д-р Ахмед НЕДЖИБ, дх, дм

Време

Тема

14:00 - 14:15

Авиомедицинска евакуация при провеждане на операции
Мария Т. Георгиева

14:15 - 14:30

Обзор на прилагането на медицински умения и оборудване по време на бойни операции
Павлина Георгиева

14:30 - 14:45

Интегриране на симулациите във военномедицинското обучение в България
Боряна В. Ралчева, Марияна В. Иванова, Иван К. Попиванов, Георги Семовски

14:45  - 15:00

Добри практики за контрол на шума и превенция на слуха за работещите във военната авиация. Актуални насоки в законодателството на САЩ и Р. България
Дорина Й. Манахилова

15:00 - 15:15

Ролята на виртуалната реалност за подобряване на уменията на парамедиците на бойното поле
Ахмед Неджиб, Генади П. Колев, Николай В. Томов, Георги В. Семовски, Орлин М. Николов, Димо И. Димов, Иван М. Съмналиев

15:15 - 15:30

Приносът на военномедицинския симулационен център за развитие на сътрудничество между военното и цивилното здравеопазване
Марияна в. Иванова, Боряна В. Ралчева, Мария Т. Георгиева,  Иван К. Попиванов

15:30 - 15:45

Ролята на здравната култура за превенция на репродуктивното здраве при жените военнослужещи в Република България
Марияна в. Иванова, Боряна В. Ралчева, Иван К. Попиванов

15:45 - 16:00

КАФЕ-ПАУЗА

16:00 - 16:15

Човешката грешка при управлението на безпилотни летателни системи
Любомир С. Алексиев, Даниела Г. Иванова, Деанна А. Алексадрова, Дорина Й. Манахилова

16:15 - 16:30

Значение на денталното осигуряване за въоръжените сили
Женя Х. Койнова, Христина С. Георгиева, Иванка И. Алексиева, Александър В. Александров, Иван К. Попиванов

16:30 - 16:45

Стратегически мениджмънт – основа за планиране дейността на медицинската служба за нуждите на въоръжените сили
Иванка И. Алексиева, Александър В. Александров, Николай А. Алексиев, Ахмед Неджиб, Иван К. Попиванов

16:45 - 17:00

Оптимизиране на медицинското осигуряване при терористичен aкт
Георги В. Семовски, Ахмед Н. Неджиб, Боряна В. Ралчева, Димо И. Димов, Иван М. Съмналиев

 

 

ВТОРИ ДЕН – 07.06.2024

 

 

Сесия „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, ТЕХНОЛОГИИ И СИСТЕМИ ЗА СИГУРНОСТ И ОТБРАНА”

 

 

ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ „ВЪОРЪЖЕНИЕ, БОЙНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ”

зала „Европа” (Конгресен център - палата 8, ет. 2)

Модератор(и): проф. д.т.н. Христо И. ХРИСТОВ; подп. доц. д-р Христо П. ХРИСТОВ

Време

Тема

09:00 - 09:15

Лиофилизирани храни – старата нова технология. Приложимост във въоръжените сили
Преслава П. Банкова

09:15 - 09:30

Дизайн и архитектура на периметрови отбранителни системи за откриване на прониквания, базирани на UGV
Александър Александров, Симеон Ангелов

09:30 - 09:45

Използване на безпилотни летателни системи за подобряване на логистичното осигуряване в операции на силите за специални операции
Боян А. Бележков

09:45 - 10:00

Управление на качеството в иновативни проекти по придобиване на изделия за нуждите на отбраната – изпитванията, условие за качествено реализиране на проектите
Краса К. Костова, Николай И. Стойчев, Борислав Г. Генов

10:00 - 10:15

Рециклиране на отбранителни продукти – път към устойчиво използване на ресурсите
Цветанка Й. Христова, Десислав П. Беров

10:15 - 10:30

Иновативни решения за намаляване броя на стълкновенията на птици с летателни апарати
Атанас Ганчев

10:30 - 10:45

Преглед на стандартизационни документи регламентиращи защитните свойства на полевата бойна униформа при различни климатични зони
Петя Генчева, Мария Георгиева

10:45 - 11:00

КАФЕ-ПАУЗА

11:00 - 13:00

ПОСТЕРНА СЕСИЯ

 

 

ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ „КОМУНИКАЦИОННИ И ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ, КИБЕРСИГУРНОСТ”

зала „Пресклуб” (Конгресен център - палата 8, ет. 1)

Модератор(и): подп. доц. д-р Ангел ГЕНЧЕВ; доц. д-р Александър КОЛЕВ

Време

Тема

09:00 - 09:15

Микроконтролерна система за събиране на биометрични данни в полеви условия
Павлина Б. Николова, Александър А. Колев, Петя В. Генчева

09:15 - 09:30

Мрежи за квантово разпространение на ключове
Мирослав Димитров

09:30 - 09:45

Възможности на наземно-базираната система за противовъздушна отбрана срещу технологичните предизвикателства на съвременните въздушни и асиметрични заплахи
Димитър Хаджиев

09:45 - 10:00

Внедряване на изкуствения интелект в централизираната автоматизирана електронна система „Електронни обществени поръчки“, с цел подпомагане вземането на решения от възложителите при провеждането на обществени поръчки в сектор „Отбрана“
Кирил К. Грънчаров

10:00 - 10:15

Локална картографска база от данни
Александър Г. Ранов, Ива М. Ранова

10:15 - 10:30

Използване на безпилотни летателни системи за анализ на обстановката при кризи
Росен Илиев, Ангел Генчев

10:30 - 10:45

Анализ на възможностите на информационни системи за събиране, обработка и разпространение на информация по киберразузнаване
Иван Христозов, Веселина Гагъмова, Иван Чакъров, Кристина Крумова, Чавдар Костадинов, Росен Ангелов

10:45 - 11:00

КАФЕ-ПАУЗА

11:00 - 13:00

ПОСТЕРНА СЕСИЯ

 

 

ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ „ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИ, СОЦИАЛНИ И ИКОНОМИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА ОТБРАНАТА”

зала „Хеброс” (Конгресен център - палата 8, ет. 2)

Модератор(и): проф. дсн Янцислав В. ЯНАКИЕВ; проф. д-р Валери ИВАНОВ

Време

Тема

09:00 - 09:15

Методика за анализ на хибридни заплахи. Задачи и задължения на разузнаването в този процес
Янцислав Янакиев, Елислав Г. Иванов

09:15 - 09:30

Роля на кинесиката в невербалната комуникация във военна среда
Валя М. Симеонова

09:30 - 09:45

Резултати от случай на използване 3 VALKYRIES: Хармонизиране и предварителна стандартизация на оборудване, обучение и тактически координирани процедури за разполагане на превозни средства за първа помощ при европейски бедствия с множество жертви (България – Гърция)
Янцислав Янакиев

09:45 - 10:00

Резултати от случай на използване 3 VALKYRIES: Хармонизиране и предварителна стандартизация на оборудване, обучение и тактически координирани процедури за разполагане на превозни средства за първа помощ при европейски бедствия с множество жертви (България – Гърция)
Янцислав Янакиев

10:00 - 10:15

Етични и правни аспекти на използване на изкуствения интелект в отбраната (Проект EU-GUARDIAN)
Мария Тодорова, Тодор Димитров

10:45 - 11:00

КАФЕ-ПАУЗА

11:00 - 13:00

ПОСТЕРНА СЕСИЯ

 

 

ПОСТЕРНА СЕСИЯ

фойае пред зала „България” (Конгресен център, палата 8, ет. 2)

Анализ на подходите за оценка на кибератаките в ИКТ
Иван Кировски, Николай Стоянов

Актуални предизвикателства пред системата за националната сигурност на Република България в контекста на продължаващата милитаризация на Черно море
Михаел Козарски, Валери Иванов, Антон Манчев

Международно законодателство за регулиране употребата на оловни боеприпаси
Надежда Д. Желева

Анализ на свойствата, ползите и вредите от употребата на перхлорат. Насоки за отстраняване
Надежда Д. Желева

Аксиално натоварен сърдечник – надлъжна устойчивост при проникване в бронеплоча
Христо И. Христов

Многофункционална работно-транспортна самоходна платформа TRW-1
Иван Н. Иванов

Среда за сигурност – рискове и заплахи в сектора за сигурност и отбрана
Атанас Палагачев

Изследване на функционално класифициран материал с DED технология
Михаел Козарски, Валери Иванов, Антон Манчев

Експериментална работа с приложение за добавена реалност в полеви условия
Лили Ц. Павлова, Александър А. Колев

Изисквания към полевата бойна екипировка за различни климатични зони
Петя Генчева, Мария Георгиева

Отговор на кибер инциденти чрез прилагане на техники и алгоритми на изкуствения интелект
Мая Божилова

Функционален модел на Системата за защита на лицата подаващи сигнали
Веселин Целков

Анализ на стандарти за класифициране на съвременни кибератаки и киберинциденти
Николай Стоянов

Проучване на езиците за разработка на сценарии за киберсигурност
Николай Стоянов

Аспекти на киберсигурността в концепцията за многодомейн операции
Николай Стоянов

Когнитивните войни, като предизвикателство за провеждането на ново поколение операции
Владимир Крумов

Иновативни решения за намаляване броя на стълкновенията на птици с летателни апарати
Атанас Ганчев

Лазерно нанасяне на пориозни повърхностни слоеве и нанопокрития при създаване на композитна система за индивидуална балистична защита
Петя Недялкова, Г. Янков, Е. Йорданова, Х. Шамати

Лазерно нанасяне на порьозни повърхностни слоеве и нанопокрития при създаване на композитна система за индивидуална балистична защита
Петя Недялкова, Г. Янков, Е. Йорданова, Х. Шамати, С. Антонов

Изследване на възможността с промяна на масата на куршума в един и същи калибър да се постигне подобряване на точността и групираността на попаденията
Петко Бончев

Усъвършенстване на системите за управление при бедствия, аварии, извънредни ситуации и кризи в България
Вяра Жекова

Усъвършенстване на мерките за предвиждане, превенция и противодействие на финансирането на тероризма
Вяра Жекова

Добри практики за взаимодействие между институциите при миграционни кризи
Вяра Жекова

Проект SUDEM по програма ЕРАЗЪМ+
Димо Зафиров, Георги Георгиев

Дрон и антидрон системи
Димо Зафиров, Георги Георгиев

Метод и устройства за безжична периметрова охрана с елементи на изкуствен интелект
Aлександър Александров

Актуални аспекти на инструментите на Европейския съюз и НАТО за съвместно придобиване и иновации
Максим Алашки, Виолина Кехайова, Кирил Ангелов

Ролята на малките безпилотни системи в съвременния военен конфликт
Любен Йовчев

Сравнителен анализ на системите за дистанционна форма на обучение във военните училища, чрез метода на анализ на йерархиите
Петко Димов

Модернизация на българските въоръжени сили в контекста на сигурността в Черно море
Стайн Енген

Проектиране на мобилни безжични защитни системи за откриване на проникване
Александър Александров, Симеон Ангелов

Подобрения и ключови характеристики на лутащи се боеприпаси
Огнян Огнянов

Съвременни възможности свързани с унификацията на подвижните ремонтни средства в Българската армия
Веселин Чиликов

Съвременни гъвкави производствени структури в условията на „Индустрия 4.0”
Веселин Чиликов

Обработка на потоци от информационни обекти за адаптация и управление на мобилни мултисисензорни мрежи в tcp/ip среда
Евгений С. Хубенов, Георги С. Сотиров, Атанас И. Начев

Безжични мрежи с безпилотно летателни апарати и изкуствен интелект
Павлина Николова, Марио Ангелов

Относно верификация на тактики, техники и процедури за киберразузнаване
Иван Христозов, Веселина Гагъмова, Чавдар Костадинов, Кристина Крумова, Румен Христов

Устройство за ретранслиране на сигнали от спътникови навигационни и комуникационни средства
Константин Н. Нестeров