Новини


Кои са българските лектори в ХЕМУС-2024?
Българските лектори в ХЕМУС-2024

Събитията от програмата на ХЕМУС-2024 – НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ ЗА СИГУРНОСТ, ОТБРАНА И КОСМОС ще съберат на едно място български експерти, работещи в европейските институции и организации за сигурност, отбрана и космос.

Лектори в Пленарната сесия: Използване на космическото пространство за целите на сигурността и отбраната на 06.06.2024г. ще бъдат двама българи - заместник-началници на отдели в Генерална дирекция „Отбранителна промишленост и космическо пространство“ на Европейската комисия - https://defence-industry-space.ec.europa.eu/index_en. Дирекцията отговаря за поддържането на конкурентоспособността и иновациите в европейската отбранителна промишленост, както и за изпълнението на космическата програма на ЕС, състояща се от Европейската програма за наблюдение на Земята („Коперник“), Европейската глобална навигационна спътникова система („Галилео“) и Европейската геостационарна служба за навигационно покритие (EGNOS).

Г-жа Динка Динкова – зам.-началник на отдел „Иновации и ново космическо пространство – космическа отбрана“, ще представи изпълнението на Космическата стратегия на ЕС за сигурност и отбрана, предизвикателствата и перспективите, пред които е изправен бъдещият Закон на ЕС за Космоса, както и технологиите с двойна употреба. Г-н Кръстьо Преславски – зам.-началник на отдел „Европейски фонд за отбрана – програмиране и подкрепа за малки и средни предприятия“, ще засегне темите за перспективите и иновациите в европейската отбранителна промишленост.

Участие в ХЕМУС-2024 – НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ ЗА СИГУРНОСТ, ОТБРАНА И КОСМОС ще вземат и български експерти, работещи в Европейската космическа агенция (ЕКА - https://www.esa.int/). Г-жа Богдана Цоневска Перротте – инженер по програмата „Коперник“, ще се включи в дискусиите относно ролята на космическите технологии за зелено бъдеще.

За подробна програма и регистрация за Седмицата на научни изследвания и иновации за сигурност, отбрана и космос - https://www.hemusbg.org/sybitia/sedmica---izsledvaniq-i-inovacii-za-sigurnost-otbrana-i-kosmos

Дата:


Заседание на работната група по подготовката на Международната изложба „Хемус-2024“

На 11.03.2024 г. от 14:00 ч. в зала „Тържествена“ на МО се състоя заседание на работната група по подготовката на Международната изложба „Хемус-2024“. На срещата беше докладвано за хода на подготовката на изложбата, индустриалния форум, представителния щанд на МО. Обърна се внимание на подготовката на международната научна конференция, демонстрационните стрелби на ЦАТИП „Змейово“ и на международния симпозиум за европейска сигурност и отбрана, които се организират от Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров“.

Дата:


Международната научна конференция „Хемус” ще се проведе в началото на юни 2024

Дванадесетата международна научна конференция се организира от Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров” с подкрепата на Фондация „Хемус ’95” и AFCEA – София. Тя е открит форум за споделяне на идеи и решения за развитие на въоръженията и бойната техника, комуникациите, радиолокацията, информационните технологии, икономическите и политически аспекти на отбраната и други тематични направления. Конференцията ще се проведе на 6 и 7 юни 2024 г. в гр. Пловдив, на територията на Международен панаир Пловдив.

Дата: