Новини


Заседание на работната група по подготовката на Международната изложба „Хемус-2022“

На 17.02.2022 г. от 10:00 ч. в зала „Тържествена“ на МО се състоя заседание на работната група по подготовката на Международната изложба „Хемус-2022“. На срещата беше докладвано за хода на подготовката на изложбата, индустриалния форум, представителния щанд на МО. Обърна се внимание на подготовката на международната научна конференция, демонстрационните стрелби на ЦАТИП „Змейово“ и на международния симпозиум за европейска сигурност и отбрана, които се организират от Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров“.

Дата:


Международната научна конференция „Хемус” ще се проведе в началото на юни 2022

Единадесетата международна научна конференция се организира от Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров” с подкрепата на Фондация „Хемус ’95”, а тази година ще бъде подпомагана и от AFCEA – София и фирма Омнител ООД. Тя е открит форум за споделяне на идеи и решения за развитие на въоръженията и бойната техника, комуникациите, радиолокацията, информационните технологии, икономическите и политически аспекти на отбраната и други тематични направления. И тази година конференцията ще се проведено присъствено и дистанционно (онлайн) – чрез съответни технически средства за достъп през интернет. В условията на все още повишената епидемиологична обстановка в страната това дава възможност да се представят доклади онлайн, а лекторите и презентациите им да могат да се наблюдават в интернет през web-видеосървър на Института по отбрана.

Дата:

Сайтове на предишни издания на конференцията:
Конференция ХЕМУС 2020 година 
Конференция ХЕМУС 2018 година