Skip to main content
Хемус 2020
Десета международна научна конференция ХЕМУС 2020
Научните изследвания и инвестициите в технологични иновации - решаващ фактор за отбраната и сигурността
1-ви октомври 2020 г.

Десета международна научна конференция: "Научните изследвания и инвестициите в технологични иновации – решаващ фактор за отбраната и сигурността"

 

Секция I. „Научните изследвания и иновации в отбраната и сигурността”, с тематични направления:

  • Въоръжение, бойни системи и технологии;
  • Комуникационни и информационни системи, киберсигурност;
  • Военно-политически, социални и икономически аспекти на отбраната.

Секция II. „Инвестиции в технологични иновации”, с тематични направления:

  • Изследвания, технологии и системи за отбрана и сигурност;
  • Инвестиции и индустриално сътрудничество за отбрана и сигурност.

С подкрепата на:

logo-hemus