Skip to main content
Хемус 2020
Десета международна научна конференция ХЕМУС 2020
Научните изследвания и инвестициите в технологични иновации - решаващ фактор за отбраната и сигурността
1-ви октомври 2020 г.

Програма

 

ДЕСЕТА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ 

„НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНВЕСТИЦИИТЕ В ТЕХНОЛОГИЧНИ
ИНОВАЦИИ – РЕШАВАЩ ФАКТОР ЗА ОТБРАНАТА И СИГУРНОСТТА

 

1-ви ОКТОМВРИ 2020 г.
МЕЖДУНАРОДЕН ПАНАИР ПЛОВДИВ

(версия за отпечатване може да изтеглите от тук)

09:00 - 10:00

РЕГИСТРАЦИЯ

фоайе зала „България” (Палата 8, ет. 2)

10:00 - 10:05

ОТКРИВАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

полковник д-р Димитър КИРКОВ

директор на Института по отбрана

10:05 - 10:10

Приветствие от г-н Красимир КАРАКАЧАНОВ

вицепремиер и министър на отбраната на Република България

10:10 - 10:15

Приветствие от г-жа Карина АНГЕЛИЕВА

заместник-министър на образованието и науката

10:15 - 10:20

Приветствие от адмирал Емил ЕФТИМОВ

началник на отбраната

 

ПЛЕНАРНА СЕСИЯ

зала „България” (Палата 8, ет. 2)

Модератор: полковник доц. д-р Николай СТОЯНОВ – зам. директор на Института по отбрана  

10:20 - 10:35

пленарен доклад на полковник Иван МАЛАМОВ, началник на Националния военен университет "Васил Левски"

10:35 - 10:50

пленарен доклад на бригаден генерал Юлиян РАДОЙСКИ, началник на Висше военновъздушно училище "Георги Бенковски"

10:50 - 11:05

пленарен доклад на полковник  доц. д-р Димитър ТАШКОВ, заместник-началник на Военна академия "Г.С.Раковски"

11:05 - 11:30

КАФЕ-ПАУЗА

11:30 - 13:00

РАБОТА ПО НАУЧНИ СЕКЦИИ

13:00 - 14:00

ОБЯД (Фоайе пред зала „България”)

14:00 - 15:00

РАБОТА ПО НАУЧНИ СЕКЦИИ

15:00 - 15:15

КАФЕ-ПАУЗА

15:15 - 17:00

РАБОТА ПО НАУЧНИ СЕКЦИИ

 

Сесия „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ В ОТБРАНАТА И СИГУРНОСТТА”

зала „България” (Палата 8, ет. 2)
web-конферентна връзка: https://vc.di.mod.bg/bulgariahall

ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ
„ВЪОРЪЖЕНИЕ, БОЙНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ”

Модератори: проф. д.т.н. Христо И. ХРИСТОВ,
подполковник доц. д-р Христо П. ХРИСТОВ

11:30 - 11:45

Експериментални изследвания на разпределение на зрителното внимание на оператори на БЛА

Зоя В. Хубенова, Георги С. Сотиров, Светла Г. Димитрова, Димитър И. Недялков

11:45 - 12:00

Методика и резултати от климатични и механично-динамични изпитвания на физически образци на отбранителен продукт

Галина Иванова

12:00 - 12:15

Изследване адхезията на свързване на високомолекулни към арамидни влакна

Петя Недялкова, Димитър Кирков, Сашо Александров, Краса Костова

12:15 - 12:30

Участие на трети страни в инициативите на Европейския съюз за сътрудничество и кооперация в областта на отбранителната индустрия и развитието на технологиите

Максим Алашки, Росен Иванов

12:30 - 12:45

Насоки за избор на технически средства за детекция на 
токсични химични вещества

Христо П. Христов

12:45 - 13:00

Композитни материали за допълнителна балистична защита на бойни платформи

Христо И. Христов

13:00 - 14:00

ОБЯД (Фоайе пред зала „България”)

14:00 - 14:15

Боен потенциал, бойни възможности и бойна мощ – съвременни проблеми и решения

Ивайло Хинов, Калин Градев

14:15 - 14:30

Многофункционална работно-транспортно самоходна платформа TRW - 16

Иван Иванов

14:30 - 14:45

Реална дигитална трансформация на информационна система "Логистика на Българската армия" от 2003 г. до 2019 г.

Светозар Ботев, Валя Симеонова, Кристина Иванова, Николай С. Стоянов

14:45 - 15:00

Някои видове запалителни устройства използвани от криминалния контингент

Румен Тодоров, Иван Димитров

15:00 - 15:15

КАФЕ-ПАУЗА

 

ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ
„ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИ, СОЦИАЛНИ И ИКОНОМИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА ОТБРАНАТА”

Модератори: проф. д.с.н. Янцислав ЯНАКИЕВ,
проф. д-р Валери ИВАНОВ

 

15:15 - 15:30

Комуникация и комуникационен инструментариум използван от военното ведомство

Валя Симеонова

15:30 - 15:45

Финансиране на тероризъм чрез системата „Хауала“: поуки и изводи от примера на Испания

Гергана Йорданова

15:45 - 16:00

Програмите за подпомагане на служителите като инструмент за повишаване благосъстоянието на работното място и производителността на организациите

Красимира Николова, Боян Страхилов

16:00 - 16:15

Нарастване значението на иновациите за състоянието на икономиката

Светлозар Асенов, Николай Загорски

16:15 - 16:30

Информационните операции като инструмент за насилствена смяна на властта и създаване на „цветни“ революции

Владимир П. Крумов

16:30 - 16:45

Ядрената сигурност – предизвикателства пред националните институции

Светослав Спасов

16:45 - 17:00

Как българите възприемат и оценяват отбранителната политика на страната?

Янцислав Янакиев

 

Сесия „ИЗСЛЕДВАНИЯ, ТЕХНОЛОГИИ И СИСТЕМИ ЗА ОТБРАНА И СИГУРНОСТ”

зала „Пресклуб” (Палата 8, ет. 1)
web-конферентна връзка: https://vc.di.mod.bg/pressclubhall

ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ
„КОМУНИКАЦИОННИ И ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ”

Модератори: полк. доц. д-р Марио АНГЕЛОВ,
доц. д-р Александър КОЛЕВ

11:30 - 11:45

Приложение на метода на моментите при решаване на електродинамична задача за антенна решетка

Михаил Ал. Михайлов

11:45- 12:00

Оценка на изчислителната сложност на алгоритмите за генериране на големи прости числа за целите на криптографията

Росен А. Богданов, Жанета Н. Савова

12:00 - 12:15

Изкуствен интелект, приложение за планиране

Павлина Б. Николова

12:15- 12:30

Съвременни методи и експериментални резултати за акустично откриване и локализация на конвенционални огневи системи

Иван Иванов, Тихомир Трифонов, Найден Йорданов

12:30- 12:45

Характерни особености на самоорганизиращите се комуникационни системи

Георги Тачев

12:45- 13:00

Генериране на плазма с помощта на създаване на свръх висока температура в PN-прехода на биполярен транзистор

Веселин Ташев, Ангел Манев, Димитър Вълев

13:00 - 14:00

ОБЯД (Фоайе пред зала „България”)

14:00 - 14:15

Някои аспекти на дигиталната сигурност свързани с IoT

Йордан Стоянов

14:15 - 14:30

Тенденции в развитието на многофункционални радарни системи

Севдалин И. Спасов, Иван П. Иванов

14:30 - 14:45

Съвременни виждания в изграждането на автономни платформи

Александър Ранов

14:45 - 15:00

Облачни архитектури за изграждане на комуникационно-информационна среда за съвместна дейност и управление

Кристина Игнатова

15:00 - 15:15

КАФЕ-ПАУЗА

 

ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ
„ИЗСЛЕДВАНИЯ, ТЕХНОЛОГИИ И СИСТЕМИ ЗА КИБЕРСИГУРНОСТ”

Модератори: полк. доц. д-р Николай СТОЯНОВ,
майор ас. д-р Павлина НИКОЛОВА

15:15 - 15:30

Ransomware Detection & Neutralization System

Stefan Tafkov, Zlatogor Minchev

15:30  - 15:45

Оценка на платформите за комуникация по време на 
COVID-19 във Военна академия „Г. С. Раковски“

Петко С. Димов, Христина Н. Добрева

15:45 - 16:00

Методи за измерване в системите за киберсигурност

Камен Калчев

16:00 - 16:15

Съвременни способи за провеждане на кибератаки

Димитър М. Димитров

16:15 - 16:30

Ползи от изкуствения интелект при обработката на скрита информация

Румен Маринов

16:30 - 16:45

Подход за моделиране на система за кибер сигурност в държавната дминистрация чрез CySeMoL

Милен Куцакис, Николай Стоянов

16:45 - 17:00

Problems in designing augmented reality military applications

Лили Павлова, Александър Колев

 

ПОСТЕРНА СЕСИЯ

Фойае пред зала „България” (Палата 8, ет. 2)

Анализ на възможностите за промяна формата на куршума на боеприпас 7,62х54 с цел намаляване на рикошетното му действие при среща с водна среда

Росен Н. Лазаров, Ванко В. Ганев

Насоки в развитието на киберсигурността

Иван Чакъров

Проблеми, свързани с утилизацията на бойните припаси в Република България

Цоню Цонев

Експериментално изследване на влиянието на триблогичните характеристики на шумозаглушителя върху групираността

Яна Д. Димитрова, Цоню Г. Цонев

Характеристика на използваните артилерийски боеприпаси и тенденция за тяхното развитие

Калоян Илиев

Криптиране на информацията в облака

Кристина Крумова

Имплементиране и тенденции за използване на композитни материали в областта на военното производство

Благовест Банков

Снабдяване с бойни припаси в многонационални съвместни операции

Антон Манчев

Киберкултурата – част от корпоративната култура

Мирослава О. Младенова

Възможности на пасивните радари за подобряване на ситуационната информираност в зони с повишена отговорност

Кармен Г. Александрова

Вредните ефекти на тероризма

Никола Стоянов

Разпределение на енергията на ударник при удар в преграда

Иван Далчев

Бойната мощ като основа на боеспособността на тактическите формирования от Сухопътните войски

Ивайло Хинов

Стандартизиране на поцеса за управление на сателитната информация – модел за осигуряване на екологична сигурност

Георги К. Баев

Емпиричен модел за оценка на риска при обработка на лични данни

Веселин Целков, Георги Средков

Иновативни технологии за защита на водни ресурси

Христо П. Христов

Приложение на мехатронния подход при процеса на автоматизирано проектиране на отбранителни продукти

Александър Стефанов, Илиян Хутов

Стратегически преглед на отбраната: предложения за развитие на отбранителната аквизиция

Максим Алашки

Относно необходимостта от борд за управление на портфолио от проекти

Максим Алашки

Анализ на съвременното състояние на проблема „Стълкновение между птици и военни въздухоплавателни средства“

Атанас Ганчев

Генеалогията на рода Дуло

Ангел Манев, Динко Господинов, Веселин Ташев

Defence applications of Artificial Intelligence

Yantsislav Yanakiev, Nikolai Stoianov, Maya Bozhilova

MEDEA Project achievements and best practices in thematic community of security practitioner creation and mintaining

Yantsislav Yanakiev

Innovative system for improved situation awareness in the security domain

Илиян Хутов

Метрологичното осигуряване – гаранция за проследимост, точност и достоверност на измерванията, извършвани за нуждите на отбраната

Невена Радоева

Анализ на подходите за оценка на устойчивостта на криптографски алгоритми с публичен ключ

Андрей Иванов, Николай Стоянов

Приложение на архитектурен подход за изграждане на спешен център за скрининг за COVID-19, архитектура на крайни автомати и защита на лични данни

Веселина Александрова, Пенчо Попов, Доротея Смиленова, Виолета Василева

Подход за въвеждане на изкуствения интелект в отбраната

Данко Д. Фаразов

Формални модели за киберсигурност във Въоръжените сили

Яна Е. Колегова-Делчева

Конфликтите по време на пандемията от КОВИД-19 (SARS-CoV-2)

Ерол С. Буюклиев

Специфични правила относно комплексната проверка на клиентите на инвестиционните посредници

Гергана Йорданова

Видните политически личности като специален обект на разширена комплексна проверка

Гергана Йорданова

 

С подкрепата на:

logo-hemus