Skip to main content
Хемус 2020
Десета международна научна конференция ХЕМУС 2020
Научните изследвания и инвестициите в технологични иновации - решаващ фактор за отбраната и сигурността
1-ви октомври 2020 г.

Комитет

 

Председател:

 • полковник д-р Димитър Кирков – директор на Институт по отбрана „Проф. Цветан Лазаров”

Заместник-председател:

 • полковник доцент д-р Николай Стоянов – заместник-директор на Институт по отбрана „Проф. Цветан Лазаров”

Членове:

 • полковник доцент д.т.н. Борислав Генов – Институт по отбрана „Проф. Цветан Лазаров”
 • полковник доцент д-р Марио Ангелов – Институт по отбрана „Проф. Цветан Лазаров”
 • полковник д-р Иван Иванов – Институт по отбрана „Проф. Цветан Лазаров”
 • полковник Григор Велев – Институт по отбрана „Проф. Цветан Лазаров”
 • полковник Николай Златанов – Институт по отбрана „Проф. Цветан Лазаров”
 • полковник Христо Анастасов – Институт по отбрана „Проф. Цветан Лазаров”
 • подполковник доцент д-р Христо Христов – Институт по отбрана „Проф. Цветан Лазаров”
 • подполковник доцент д-р Илиян Хутов – Институт по отбрана „Проф. Цветан Лазаров”
 • професор д.т.н. Христо Христов – Институт по отбрана „Проф. Цветан Лазаров”
 • професор д-р Валери Иванов – Институт по отбрана „Проф. Цветан Лазаров”
 • доцент д-р Светослав Спасов – Университет за национално и световно стопанство
 • доцент д-р Росен Илиев – Институт по отбрана „Проф. Цветан Лазаров”
 • доцент д-р Мая Божилова – Институт по отбрана „Проф. Цветан Лазаров”
 • доцент д-р Кармен Александрова – Институт по отбрана „Проф. Цветан Лазаров”
 • доцент д-р Александър Колев – Институт по отбрана „Проф. Цветан Лазаров”
 • доцент д-р Павлин Козарски – Институт по отбрана „Проф. Цветан Лазаров”
 • доцент д-р Петя Недялкова – Институт по отбрана „Проф. Цветан Лазаров”

Технически секретариат:

 • асистент Кристина Игнатова – Институт по отбрана „Проф. Цветан Лазаров”

С подкрепата на:

logo-hemus