Skip to main content
Хемус 2020
Десета международна научна конференция ХЕМУС 2020
Научните изследвания и инвестициите в технологични иновации - решаващ фактор за отбраната и сигурността
1-ви октомври 2020 г.

Срокове

 

Регистрация: до 28.08.2020 г., 06.09.2020 г.

Уведомление за приетите доклади: до 05.09.2020 г., 20.09.2020 г.

Представяне на окончателната версия: до 25.09.2020 г., 31.10.2020 г.

Примерен формуляр (шаблон) за оформлението на докладите може да бъде намерен от ТУК.

В случай на нарастване на епидемиологичната обстановка и невъзможност от физическо изнасяне на докладите, същите могат да се представят онлайн.

Доклади, които не отговарят на изискванията, не са получени в определения краен срок и не са изнесени или представени онлайн, няма да бъдат разглеждани и публикувани!

С подкрепата на:

logo-hemus