Skip to main content
Хемус 2020
Десета международна научна конференция Хемус 2020
Научните изследвания и инвестициите в технологични иновации - решаващ фактор за отбраната и сигурността
1-ВИ ОКТОМВРИ 2020 Г.

С подкрепата на:

logo-hemus