Skip to main content

КОНФЕРЕНЦИЯ „НАРАСТВАЩИ НУЖДИ ОТ ПОДКРЕПА НА ОТБРАНИТЕЛНАТА ИНДУСТРИЯ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИНОВАЦИИ“

Конференция на тема „Нарастващи нужди от подкрепа на отбранителната индустрия и възможности за иновации“ се проведе на 6 февруари 2024 г. в София Тех Парк. Този форум е събитие от календара за отбелязване на 20-ата годишнина от присъединяването на България към НАТО и беше открит от заместник министър-председателя и министър на външните работи на Република България Мария Габриел.

Организатори на конференцията са Министерството на отбраната, Министерството на иновациите и растежа и Министерството на икономиката и индустрията. В събитието взе участие министърът на отбраната Тодор Тагарев, министърът на иновациите и растежа Милена Стойчева, министърът на образованието и науката Галин Цоков, заместник-министри и др. Директорът на Института по отбрана – полк. доц. д.н. Борислав Генов, взе участие в дискусията по време на конференцията.

Конференцията се проведе в две сесии, посветени на укрепването на европейската отбранителна индустрия в новия геополитически контекст и на науката, иновациите и нововъзникващите технологии за развитие на отбранителната индустрия. Във фокуса на дискусиите бяха поставени въпроси за бъдещето на отбранителните индустрии в Европа, както и теми, свързани с иновациите в отбраната и възможностите за увеличаване и модернизиране на производствените мощности на отбранително-технологичната и индустриална база. Участие във форума взеха над 200 представители на българската отбранителна индустрия, научни организации, държавната администрация и Българската армия.

Институтът по отбрана участва с представителен щанд на изложбата, съпътстваща конференцията.