Skip to main content

НСО и Институтът по отбрана ще си сътрудничат в областта на изпитването на техника, екипировка и системи

Обмен на информация, документация и научни проекти, извършване на изпитвания на техника, екипировка, системи и материали и обмен на специалисти и експерти предвижда Меморандум за сътрудничество между Националната служба за охрана (НСО) и Института по отбрана „Проф. Цветан Лазаров“. Подписи по документа положиха началникът на държавната охранителна служба бриг. ген. Емил Тонев и директорът на Института полк. доц. д.н. Борислав Генов.

Двете институции ще осъществяват взаимна техническа и експертна подкрепа и ще развиват сътрудничеството си в областите на изпитванията.

Меморандумът предвижда още реализация на двустранни научни, научно-технически и иновационни програми и проекти, обмен на информация, документация и научни проекти от взаимен интерес, а също и на резултати от научно-технически дейности.

Институтът по отбрана ще подпомага НСО и с консултации в областта на контрола на качеството и оценката на съответствието при придобиване на нови специализирани продукти и системи.