Skip to main content

Откриване на симпозиум „Научни изследвания и иновации за европейска сигурност и отбрана – RISE-SD“, иницииран от Института по отбрана и АФСЕА-София, България

На 31.05.2022 г. в Пловдив беше открит първия симпозиум за научни изследвания и иновации за европейска сигурност и отбрана – RISE-SD (Research and Innovation Symposium for European Security and Defence).

Целта на симпозиума е да се обменят знания и опит, да се споделят постигнати резултати и да се задълбочи сътрудничеството в областта на сигурността и отбраната за по-пълно използване на възможностите, предоставени от новите технологични тенденции и научни постижения.

Симпозиумът беше открит от директора на Института по отбрана – полк. доц. д.н. Борислав Генов, а приветствия бяха отправени от зам.-министъра на иновациите и растежа – г-жа Карина Ангелиева, от зам.-министъра на отбраната – г-н Станимир Георгиев, от г-н Себастиян Сервиак – DG Migration and Home Affairs в Европейската комисия, г-н Ерик Сщаудачер –General Manager, AFCEA Европа и др.

В симпозиума ще вземат участие повече от 30 лектори по проекти, финансирани от ЕС, както и представители на EDA, Генерална дирекция за отбранителна индустрия и космос (DG DEFIS), Европейската комисия, Организацията за наука и технологии на НАТО (NATO STO) и други.