Skip to main content

Симпозиум за научни изследвания и иновации за европейска сигурност и отбрана (RISE-SD) 2022

СИМПОЗИУМ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ И ИНОВАЦИИ ЗА ЕВРОПЕЙСКА СИГУРНОСТ И ОТБРАНА (RISE-SD)

31 май - 2 юни 2022 г., Международен панаир Пловдив, България

Първият „Научноизследователски и иновационен симпозиум за европейска сигурност и отбрана“ (RISE-SD) ще проучи как дейностите в областта на изследванията и иновациите ще могат да допринесат за цялостната устойчивост на нашето европейско общество срещу днешните и предстоящите рискове за сигурността и заплахи.

За повече информация: https://rise-sd.net/