Skip to main content

Доставка на високочестотен генератор

Дата на публикуване:  24.09.2019 г.

Наименование: Обществена поръчка: "Доставка на високочестотен генератор".

Номер ИО:  3-2305-24.09.2019

Номер АОП: 9092730

Started
24.09.2019
Ended
04.10.2019
10.10.2019