Премини към основното съдържание

Изследване, разработване и внедряване на системи от възобновяеми енергийни източници, приложими в сектора сигурност и отбрана

1. Област на висшето образование: 5. Технически науки

2. Професионално направление: 5.10. Химични технологии

3. Докторска програма: Химични технологии свързани със сигурността и отбраната

4. Форма на обучение: задочна форма (цивилен служител или гражданско лице извън системата на МО, СППМО и БА)

5. Заявител: Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров”

6. Първично звено: отдел „Бойни системи и екипировка”

7. Приемащо структурно звено: дирекция „Развитие на ВТТИМ”

8. Актуалност и дисертабилност на предлагания проблем:

Актуалността на темата е свързана с проучване, изследване, разработване и усъвършенстване на съвременните системи от възобновяеми енергийни източници и приложението им в сектора сигурност и отбрана. Необходимостта от провеждане на изследването е във връзка с  инициативата Military Green на EDA, чиято основна цел е повишаване на енергийната сигурност и ограничаване на зависимостта от изкопаеми горива, както и гарантиране сигурност на доставките на ресурси, в синхрон с опазване на околната среда.

Предвидено е задълбочено проучване и внедряване на нисковъглероднии опазващи околната среда, възобновяеми енергийни системи, които да подпомогнат процеса по преминаване към енергийна ефективност на Министерство на отбраната и въоръжените сили на БА.

Очаква се при финализирането на темата да има обобщена информация за системи от възобновяеми енергийни източници възможностите за тяхното приложение във въоръжените сили на БА.