Премини към основното съдържание

Изследване формирането на кумулативна струя със зададен градиент на скоростта по нейната дължина

1. Област на висшето образование: 5. Технически науки

2. Професионално направление: 5.1. Машинно инженерство

3. Докторска програма: Динамика, балистика и управление на полета на летателни апарати.

4. Форма на обучение: задочна форма (цивилен служител или гражданско лице извън системата на МО, СППМО и БА)

5. Заявител: Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров”

6. Първично звено: отдел „Въоръжение и боеприпаси”

7. Приемащо структурно звено: дирекция „Развитие на ВТТИМ”

8. Актуалност и дисертабилност на предлагания проблем:

Управляването на градиента на скоростта на кумулативната струя по нейната дължина на стадий нейното формиране е гаранция за получаването на компактна, и като следствие ефективна струя в целта. Задачата е актуална, поради факта че нарушаването на ограниченията към градиента на скоростта, функция на динамическите характеристики на материала на кумулативната облицовка води до разрушаване, дискретизация и дисперизация на струята и силно намаляване на пробивния й ефект. Използването на задачи на Коши относно конструкцията на елементите на кумулативния заряд позволява контролиране на ъгъла на схлопване на кумулативната облицовка и получаване на кумулативна струя с контролируем градиент на скоростта по нейната дължина на стадий нейното формиране и движение към целта.