Премини към основното съдържание

Дневен колиматорен мерник за автоматични голямокалибрени оръжейни системи

1. Област на висшето образование: 5. Технически науки

2. Професионално направление: 5.1. Машинно инженерство

3. Докторска програма: Оптични и лазерни уреди и методи

4. Форма на обучение: задочна форма (цивилен служител или гражданско лице извън системата на МО, СППМО и БА)

5. Заявител: Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров”

6. Първично звено: отдел „Въоръжение и боеприпаси”

7. Приемащо структурно звено: дирекция „Развитие на ВТТИМ”

8. Актуалност и дисертабилност на предлагания проблем:

Бързото прицелване е от изключително значение за успешното поразяване на целите включително и въздушни. В тази връзка някои производители на оръжейни системи, включително български, проявяват интерес към комплектуването им с дневни колиматорни мерници. Изследването цели да се анализират възможностите за реализация на подобен мерник, подходящ за използване в комплект с голямо калибрени автоматични оръжейни системи.