Информация за провеждане на конкурс за длъжността „Счетоводител” в отдел „Логистично и финансово осигуряване” на дирекция „Административно и финансово осигуряване”