Skip to main content

XXIV национална конференция с международно участие „Традиции и иновации в текстила и облеклото“

В Университетският център „Бачиново“, гр. Благоевград се проведе XXIV национална конференция с международно участие „Традиции и иновации в текстила и облеклото“. Във форума участваха над 100 студенти, докторанти, специалисти, преподаватели и учени от висши училища, от Института по полимери на БАН, Института по отбрана „Проф. Цветан Лазаров“ и от производствени фирми в областта на текстила и облеклото.

Представители на Института по отбрана докладваха своите изследвания, свързани с новите влакнести суровини /нанотехнологии в текстила/, антимикробни текстилни и други иновативни технологии в текстилното и обувното производство.