Skip to main content

Подписано споразумение между GATE и ИО

Днес, 27-ми юни 2022 г., Институт GATE, представляван от директора му проф. д-р Силвия Илиева и Институтът по отбрана „Проф. Цветан Лазаров“ в лицето на директора му полк. доц. д.н. Борислав Генов подписаха Меморандум за сътрудничество, който потвърждава и надгражда задълбочаващите им се взаимоотношения.

През април 2022 г. двата института бяха избрани за тестови центрове на нови технологии от мрежата на НАТО за стимулиране на иновациите в отбраната – DIANA. DIANA цели да направи сътрудничеството между индустрията, стартъп компаниите и научните организации още по-тясно с цел развиване на следващото поколение технологии. Партньорството между GATE и Института по отбрана е пример за това.

Двата института ще работят рамо до рамо, за да тестват иновативни решения и по този начин ще издигнат престижа на България като надежден съюзник в НАТО. Участието ни в мрежата DIANA също има потенциала да привлече нови инвестиции и да осигури достъп на България до най-новите технологии в Алианса.