Премини към основното съдържание

Работна среща на тема: Европейски фонд по отбрана (EDF)

На 16.08.2023 г. в Централния военен клуб в София, Института по отбрана организира провеждането на работна среща на тема „Европейски фонд за отбрана“ (EDF). Срещата бе открита от полк. Борислав Генов – директор на Институт по отбрана, който приветства участниците в срещата и бе продължена от полк. Николай Стоянов – заместник-директор на Институт по отбрана.

Полковник Стоянов представи възможностите пред участниците за включването им в проекти на програма за Европейски фонд за отбрана (EDF). Той също така представи етапите през които се преминава от кандидатстването за участие по даден проект от самото начало: подготовка на документите за кандидатстване по даден проект, по какъв начин една организация може да стане координатор по даден проект, както и подробно разяснение по отделните направления с подкрепа от Министерство на отбраната (МО). Отделните направления, които бяха представени са: Ground combat, Air combat, Naval combat, Space, Cyber, Advanced passive and active sensors (SENS), Air and missile defence (Airdef), Underwater warfare (UWW), Information superiority (C4ISR), Materials and components (Matcomp).

По време на работната среща полк. Стоянов представи и Националната научна програма „Сигурност и отбрана“, която е финансирана от Министерството на образованието и науката в изпълнение на Националната стратегия за развитие на научните изследвания 2017-2030. Национална научна програма "Сигурност и отбрана" е насочена към провеждане на фундаментални научни изследвания в областта на сигурността и отбраната, които ще бъдат публично достъпни и ще могат да се ползват от учени, докторанти, студенти за развитие и обогатяване на научните достижения в полза на обществото. Чрез програмата ще бъдат обединени усилията на научните организации, висшите училища, иновативните бизнес организации и индустрията в страната за разширяване на участието на българската научна общност в сферата на сигурността и отбраната.

Работната среща продължи с интересни дискусии и въпроси от участниците, касаещи ролята на института по тези направления. Работната среща завърши със заключителни бележки и следващи действия за участие на поканените участници в направленията с подкрепа от МО.