Премини към основното съдържание

ИНСТИТУТЪТ ПО ОТБРАНА "ПРОФЕСОР ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ" Е ЧЛЕН НА CROSSREF

От 9 юни 2020 година Институтът по отбрана "Професор Цветан Лазаров" е член на Crossref - организация с над 16 000 научни издатели от 118 държави!
Членството в тази организация позволява на Института по отбрана да присвоява свой собствен цифров идентификационен номер  - DOI (Digital Object Identifier) на издаваните списания, сборници с доклади, дисертационни трудове и други публикации. Този универсален номер идентифицира електронни документи и спомага за управление на тяхната интелектуална собственост и идентичност. 
Научните и образователни организации, които притежават такъв номер, са част от световната общност на научните издатели и могат да свържат съдържанието на своите публикации с глобалната мрежа от онлайн изследвания.