Премини към основното съдържание

ЕДИНАДЕСЕТА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ В РАМКИТЕ НА „ХЕМУС 2022“

На 2 и 3 юни 2022 г. в рамките на XV Международно изложение за отбранителни продукти и услуги „Хемус 2022 – отбрана, антитероризъм и сигурност“ се проведе Единадесетата международна научна конференция на тема „Научните изследвания, технологии и иновации – основа за изграждане на нови отбранителни способности“. Съорганизатори на събитието са Института по отбрана “Проф. Цветан Лазаров“ и Фондация „Хемус-95“.

Участие в събитието взеха над 120 делегати и гости от страната и чужбина – от министерство на отбраната, министерството на икономиката, Щаба на отбраната, Съвместното командване на силите, командванията на видовете въоръжени сили, от военно-образователната система, академичната общност, представители на български и чуждестранни фирми и организации от отбранителната индустрия. Изнесени бяха над 60 научни доклада.

Конференцията бе открита от директора на Института по отбрана полк. доц. д.н. Борислав Генов. Приветствията към участниците и гостите на конференцията бяха отправени от г-н Йордан Божилов – заместник-министър на отбраната, от генерал-майор Тодор Дочев – началник на Военна академия „Г. С. Раковски“, от проф. д.ик.н. Стоян Денчев – директор на Института по информация и сигурност към УНИБИТ и др.

Сред основните акценти на конференцията бяха перспективите за развитие на научните изследвания и технологии и внедряването на иновативни решения за повишаване на отбранителните способности на страната и модернизация на Въоръжените сили.

В пленарната сесия, модератор на която беше зам.-директорът на Института по отбрана полк. доц. д-р Николай Стоянов, доклади бяха представени от г-н Орхан Муратли – директор на дирекция "Поддръжка на операции" в агенция NSPA на НАТО, г-н Роберт Елвиш, ръководител на програма "Въздушни и сухопътни бойни системи" в агенция NSPA на НАТО, полковник доц. д.н. Борислав Генов, директор на Институт по отбрана "Проф. Цветан Лазаров“ и на доц. д-р Велизар Шаламанов от Института по информационни и комуникационни технологии – БАН.

Интерес сред участниците предизвикаха и следващите пленарни сесии, по времето на които бяха споделени и дискутирани научни изследвания и решения в областта на отбраната и сигурността, тематично ориентирани към направленията въоръжение, бойни системи и технологии, комуникационни системи, киберсигурност, военно-политически, социални и икономически аспекти на отбраната.