Единадесета международна научна конференция: "Научните изследвания, технологии и иновации - основа за изграждане на нови отбранителни способности"

Заинтересованите автори са поканени да изпратят доклад(и) в следните (и не само) тематични направления:

Сесия 1: „Научни изследвания, технологии и системи в отбраната и сигурността”:

  • Въоръжение, бойни системи и технологии;
  • Комуникационни и информационни системи, киберсигурност;
  • Военно-политически, социални и икономически аспекти на отбраната.

Сесия 2: „Инвестиции, иновации и модернизация на Въоръжените сили”:

  • Иновации и модернизация на Въоръжените сили;
  • Инвестиции и индустриално сътрудничество за отбрана и сигурност.
Сайтове на предишни издания на конференцията:
Конференция ХЕМУС 2020 година 
Конференция ХЕМУС 2018 година