Срокове

Важни дати:
Регистрация и изпращане на готовия доклад:
(краен срок)
22.04.2022
13.05.2022
Уведомление за приетите доклади: 08.05.2022
17.05.2022
Представяне на окончателната версия: 15.05.2022
23.05.2022

Word Примерен формуляр (шаблон) за оформлението на докладите може да бъде изтеглен от тук.

В случай на нарастване на епидемиологичната обстановка и невъзможност от физическо изнасяне на докладите, същите могат да се представят онлайн.

Доклади, които не отговарят на изискванията, не са получени в определения краен срок и не са изнесени или представени онлайн, няма да бъдат разглеждани и публикувани!

Сайтове на предишни издания на конференцията:
Конференция ХЕМУС 2020 година 
Конференция ХЕМУС 2018 година