Сайтове на предишни издания на конференцията:
Конференция ХЕМУС 2020 година 
Конференция ХЕМУС 2018 година