Комитет

Председател:

 • Полковник доцент д.н. Борислав ГЕНОВ
  (директор на Институт по отбрана „Проф. Цветан Лазаров”)

Заместник-председател:

 • Полковник доцент д-р Николай СТОЯНОВ
  (заместник-директор на Институт по отбрана „Проф. Цветан Лазаров”)

Членове:

 • Професор д.т.н. Христо ХРИСТОВ
 • Професор д.с.н. Янцислав ЯНАКИЕВ
 • Професор д-р Валери ИВАНОВ
 • Професор д-р Росен ИЛИЕВ
 • Полковник доцент д-р Марио АНГЕЛОВ
 • Полковник доцент д-р Дилян МАРКОВ
 • Подполковник доцент д-р Христо ХРИСТОВ
 • Подполковник доцент д-р Илиян ХУТОВ
 • Доцент д-р Петя НЕДЯЛКОВА
 • Доцент д-р Мая БОЖИЛОВА
 • Доцент д-р Кармен АЛЕКСАНДРОВА
 • Доцент д-р Александър КОЛЕВ
 • Доцент д-р Павлин КОЗАРСКИ
 • Полковник д-р Иван ИВАНОВ
 • Полковник инж. Емил ИВАНОВ
 • Полковник д-р Григор ВЕЛЕВ

Технически секретариат:

 • Асистент Кристина ИГНАТОВА
 • Асистент Росица ЙОРДАНОВА
 • Г-жа Ива РАНОВА
 • Г-жа Мария СТОЯНОВА
Сайтове на предишни издания на конференцията:
Конференция ХЕМУС 2020 година 
Конференция ХЕМУС 2018 година