Обхват на Изпитвателна лаборатория на Министерството на отбраната

Изпитвани продукти

Вид на изпитвана

характеристика

Стандартизиран метод за изпитване

Под акредитация

Нотифициран за ведомството

1

2

3

4

5

1.

Електронни,радио и механични

1.1. Изпитване на въздействие на околната среда. Изпитване А: Студ

БДС EN 60068-2-1:2007

до минус 60°С

БДС EN 60068-2-1:2007

СТ В СЗВ 071-81,т.3.3 и т.4.6.

MIL-STD-810F, Метод 502.4

продукти, въоръжение и техника

1.2. Изпитване на въздействие на околната среда. Изпитване В: Суха топлина

БДС ЕN 60068-2-2:2008

до 85°С

БДС ЕN 60068-2-2:2008

СТ В СЗВ 071-81, т.3.2 и т.4.7

MIL-STD-810F, Метод 501.4

 

1.3. Изпитване на въздействие на околната среда. Изпитване Db: Влажна топлина, Циклично (цикъл 12+12 часа)

БДС ЕN 60068-2-30: 2006, отн влажност - от 60% до 93% до 60°С

БДС ЕN 60068-2-30:2006

СТ В СЗВ 071-81, т.3.4 и т.4.10

MIL-STD-810F, Метод 507.4

 

1.4. Изпитване на въздействие на околната среда. Изпитване N: Промени на температурата (Изпитване Na и Mb (до 85 °С)

БДС ЕN 60068-2-14: 2009, от минус 60°С до 85° С

БДС ЕN 60068-2-14:2009

СТ В СЗВ 071-81, т.3.5 и т.4.8

MIL-STD-810F, Метод 503.4

 

1.5. Изпитване на въздействие на околната среда. Изпитване Ка: Солена мъгла

БДС EN 60068-2-11: 2003 Разтвор на NaCl от 3% до 5%

БДС ЕN 60068-2-11:2003

СТ В СЗВ 071-81, т.3.13 и т.4.11

MIL-STD-810F, Метод 509.4

 

1.6. Изпитване на въздействие на околната среда. Изпитване М: Ниско атмосферно налягане

БДС EN 60068-2-13: 2003 от 13,33 кРа до 66,66 кРа

БДС ЕN 60068-2-13:2003

СТ В СЗВ 071-81, т.3.6 и т.4.3

MIL-STD-810F, Метод 500.4

 

1.7. Изпитване на въздействие на околната среда. Изпитване на слънчево излъчване

 

БДС ЕN 60068-2-5:2011

СТ В СЗВ 071-81 - т.3.11 и т.4.16

MIL-STD-810F, Метод 505.4

 

1.8. Изпитване на въздействие на околната среда. Изпитване на скреж и роса

БДС 16487:1986

БДС 16487:1986

СТ В СЗВ 071-81, т.3.10 и т.4.12 MIL-STD-810F, Метод 521.2

 

1.9. Изпитване на въздействие на околната среда. Изпитвания Еа. Удар.

 

БДС ЕN 60068-2-27 СТ В СЗВ 071-81, т.1.13 MIL-STD-810F, Метод 516.5: Процедури I и IV

 

1.10. Изпитване на въздействие на околната среда. Изпитване Fc: Вибрации (синусоидални)

 

БДС ЕN 60068-2-6

СТ В СЗВ 071-81, т.1.7, т.1.12, и

т.2.2

MIL-STD-810F, Метод 514.5

 

1.11. Изпитване на въздействие на околната среда. Изпитване Eb: Многократни удари

 

БДС ЕN 60068-2-29 СТ В СЗВ 071-81, т.1.9 и т.2.4 MIL-STD-810F, Метод 516-5: Процедури I и III.

2.

Електрически съоръжения до 72,5 KV

2.1. Степени на защита, осигурени от обвивката (IP код). Защита срещу проникване на прах, означавани с първа характеристична цифра 5 и 6

 

БДС ЕN 60529, т.13, 5 и 6

СТ В СЗВ 071-81 - т.3.12 и т.4.13

 

 

2.2. Степени на защита, осигурени от обвивката (IP код). Защита срещу проникване на вода, означавани с втора характеристична цифра

БДС 60529+А1, т 14

БДС 60529+А1, т 14

СТ В СЗВ 071-81, т.3 и т.4

 

3.

Бронежилетки

3.1 .Балистична устойчивост на бронежилетки тип I, II, ША, III, Специален

NIJ Standart 0101 04

NIJ Standart 0101 04

 

3.2.Устойчивост срещу пробождане с нож. Ниво на защита 1 и 2

NIJ Standart 0115 00

NIJ Standart 0115 00

4.

Индивидуални материали и бойни дрехи

4.1. Балистични методи за изпитване на индивидуални броне материали и бойни дрехи. Определяне на V50 с имитатор на осколки.

STANAG 2920:2003

STANAG 2920:2003

5.

Стъкло за строителството. Защитно остъкляване

Изпитване и класификация на устойчивост срещу куршуми. Клас BR1, BR2, BR3, BR5, BR6

 

БДС EN 1063:2001

6

Прозорци, врати, капаци и щори

Устойчивост на куршум. Метод за изпитване. Клас FBI, FB2, FB3, FB4, FB5 FB6

 

БДС EN 1522:2004
БДС EN 1523:2004