Премини към основното съдържание

Списание "Технологии за отбрана и сигурност" (Journal of Defence and Security Technologies)

Списание "Технологии за отбрана и сигурност" (Journal of Defence and Security Technologies) - електронно издание на Института по отбрана (от 2017 г.), свързано с развитието на отбранителните технологии и на изследванията в областта на сигурността, с ISSN 2534-9813 (online) и под № 1763 в Националния референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране (НАЦИД https://nrs.nacid.bg/register/search)

https://www.jdst.eu/