Работна среща по международен проект CREST

Представители на Института по Отбрана участваха в работна среща по европейски проект CREST.

След две години на пандемия, проектът CREST проведе своето пленарно заседание на 09 и 10.03.2022 г. в Лисабон, Португалия. Срещата беше организирана от Polícia Judiciária (Португалска криминална полиция) и се проведе в нейните помещения.

През първия ден на пленарната среща, научният и технически координатор Джордж Калпакис (CERTH) и Овидиу Димитрахе (SPP) представиха постигнатия досега напредък в рамките на обхвата и целите на CREST. Последваха презентациите на ръководителите на РП 1-10, които описаха постигнатите цели, напредъка до момента и пътя напред. Освен това бяха обсъдени планирането за експлоатация и устойчивост, както и етичните въпроси на алгоритмите за изкуствен интелект.
През втория ден от срещата, Изпълнителният съвет на проектния консорциум разгледа хода на предприетите действия и проведе дискусии относно новите предизвикателства, пред които проектът CREST ще бъде изправен. Също така се проведоха няколко дискусии - относно изискванията на крайния потребител, подготовка на 2-ри прототип, пилотно внедряване и планиране на оценката. В срещата участваха представители на Българския институт по отбрана майор д-р Ангел Генчев и доц. д-р Мая Божилова.