Премини към основното съдържание

НАГРАЖДАВАНЕ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИ ОТ ИНСТИТУТА ПО ОТБРАНА

При стриктно спазване на противоепидимичните мерки Институтът по отбрана „Проф. Цветан Лазаров“ отбеляза Деня на храбростта и Празника на Българската армия  - 6-ти май!
Със заповед КН-112/23.04.2021 г. на заместник-министър председателя на обществения ред и сигурността и министър на отбрана г-н Красимир Каракачанов, за постигнати високи резултати при изпълнение на служебните задължения и принос към отбраната на страната от Института по отбрана бяха наградени следните военнослужещи:
- с награден знак „За отлична служба“ - II степен - полковник Костадин Тодоров КОСТАДИНОВ - директор на дирекция „Административно и финансово осигуряване“;
- с „Грамота“ - полковник Христо Петров АНАСТАСОВ - директор на дирекция "Военна стандартизация , качество и сертификация“.
Отличията, от името на министър Красимир Каракачанов, бяха връчени от директора на Института по отбрана полк. д-р Димитър Кирков.
Директорът на Института по отбрана полк. д-р Димитър Кирков със своя заповед № 168/27.04.2021 г. награди отличилите се военнослужещи с „Монета на Института по отбрана“.