СТУДЕНТИ ОТ УНИВЕРСИТЕТА ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО ПОСЕТИХА ИНСТИТУТА ПО ОТБРАНА „ПРОФЕСОР ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ”

На 15 октомври студентите от УНСС, обучаващи се в специалност „Икономика на отбраната и сигурността“ в образователно-квалификационна степен „Бакалавър“, посетиха Института по отбрана „проф. Цветан Лазаров“.

Те бяха посрещнати топло и приветствани с „добре дошли“ лично от директора на  института, полковник д-р Димитър Кирков. Студентите се запознаха с живота и дейността на патрона на института, един от най-големите български авиоинженери, професор Цветан Лазаров. Пред студентите беше изнесен брифинг за мисията, функциите, структурата и задачите на Института по отбрана. Особен интерес предизвика представянето от професор Янцислав Янакиев на научните проекти, в които института участва в рамките на НАТО и Европейския съюз, както и възможностите за обучение в ОНС „Доктор“, дискутирани с професор Валери Иванов.

Младите хора разгледаха с интерес специализираните кабинети с еталонни образци на дрехи, бойна екипировка, вещево имущество, оптични и лазерни уреди, дронове и т.н., и се запознаха с възможностите, които предлагат основните сертифицирани научни лаборатории на Института.