СИНДИКАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО В ИНСТИТУТА ПО ОТБРАНА

Уреждането на трудовите отношения и жизненото равнище на цивилните служители по трудово правоотношение, служебните и осигурителни отношения на цивилните служители по служебно правоотношение бе тема на разговори на редовното заседание на Комисията за социално сътрудничество в Института по отбрана, председателствана от директора на Института полк. д-р Димитър Кирков. 

Гости бяха председателят на НС „Отбрана“ - КТ „Подкрепа“ г-н Тодор Воденов и главният секретар г-н Иван Георгиев. От страна на Института в Комисията участваха  директорът на дирекция „Развитие на системите C4I“ полк. д-р Григор Велев, председателят на секция „Отбрана“ – КТ „Подкрепа“ г-жа Лили Павлова и ц. сл. г-жа Ваня Иванова.

Полк. д-р Кирков запозна накратко гостите със структурата на Института по отбрана и спецификата на задачите на академичния и експертен състав. Направи обстоен преглед на политиката на ръководството на Института, гарантираща условията на синдикална дейност и уреждането на трудовите отношения на синдикалните членове в повереното му ведомство. В заключение изрази своето задоволство от доброто сътрудничество с г-жа Лили Павлова.

Гостите благодариха за любезната покана и топлия прием. Дадоха висока оценка на синдикалните практики в Института и на добрата комуникация с г-жа Павлова.

Срещата завърши с пожелания за нови срещи и обща снимка пред възпоменателния кът на патрона на Института по отбрана – проф. Цветан Лазаров.