Премини към основното съдържание

СЪВМЕСТЕН СЕМИНАР "БОРОВЕЦ-2019"

22 ноември 2019 г.

От 20 до 22.11.2019 г. в хотел „Олимп”, курортен комплекс „Боровец”, се проведе съвместния семинар на Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров“ и дирекция „Отбранителна аквизиция“ – МО на тема: „Изследвания, иновации и индустриално сътрудничество при изграждане на съвременни отбранителни способности“. 

Участваха представители от Министерството на отбраната, Министерството на икономиката, Щаба на отбраната, Съвместното командване на силите, командванията на видовете въоръжени сили, от военно-образователната система и академичната общност. По време на тематичните сесии акцентът беше поставен върху политико-военните насоки за развитие на научните изследвания в МО, ролята на Европейския фонд за отбрана за развитие на научните изследвания и индустриално сътрудничество и не на последно място - Закона за обществените поръчки. Изнесени бяха цикъл от лекции и се дискутираха: аспектите, свързани с планирането на отбраната, базирано на способности; участието на Българската отбранителна индустрия в инициативите на ЕС и НАТО; възможностите и предизвикателствата пред МО при подкрепа и участие на Българската отбранителна индустрия в иновационни проекти в рамките Европейската програма за промишлено развитие в областта на отбраната и Европейския фонд за отбрана и др. Директорът на Института по отбрана - полк. д-р Димитър Кирков очерта Визията за развитие на Института в контекста на новите реалности, а зам.-директорът – полк. доц. Николай Стоянов споделен опита при подготовката и участието в проектите на ЕС и НАТО. Не на последно място, бяха разгледани и въпроси, свързани със Закона за обществените поръчки – изменения в ЗОП и ППЗОП, както и предстоящите промени в ЗОП и др. Семинарът завърши с разширена дискусия по повдигнатите въпроси.