Skip to main content

Доставка на сървърно оборудване за осигуряване на комуникационно-информационни услуги

Номер ИО: 3-3175-30.10.2018

Номер АОП: 9082542

Състояние на процедурата:

Събиране на оферти.

Краен срок за подаване на оферти за участие: до 17:00 ч. на 06.11.2018 г. (понеделник). 

Офертите се подават в запечатан пакет по куриер или на ръка в деловодството на Институт по отбрана "Професор Цветан Лазаров" на адрес: п.к. 1592, гр. София, бул. "Проф. Цв. Лазаров" № 2 – местност "Къро". Телефони за справка: 02/92-21806 и 02/92-21805 (от приемната – телефони 21806 и 21805), факс 02/92-21808.

Лице за контакт:

 Цветелин Цоневв, тел.: 02/ 92 22488; Росен Илиев, тел.: 02/ 92 21821

e-mail:

 proceduri_zopatdi.mod.bg (proceduri_zop[at]di[dot]mod[dot]bg); ts.tsonevatdi.mod.bg (ts[dot]tsonev[at]di[dot]mod[dot]bg)

fax: 02/92-21808

Started
30.10.2018
Ended
06.11.2018