Skip to main content

Доставка на лек автомобил с повишена проходимост с товароподемност до 3,5 тона

Номер ИО: 3-3337-12.11.2018

Номер АОП:  9083027

Състояние на процедурата:

 Събиране на оферти.

Краен срок за подаване на оферти за участие: до 17:00 ч. на 23.11.2018 г. (петък).

Офертите се подават в запечатан пакет по куриер или на ръка в деловодството на Институт по отбрана "Професор Цветан Лазаров" на адрес: п.к. 1592, гр. София, бул. "Проф. Цв. Лазаров" № 2 – местност "Къро". Телефони за справка: 02/92-21806 и 02/92-21805 (от приемната – телефони 21806 и 21805), факс 02/92-21808.

Лице за контакт:

 Росен Илиев, тел.: 02/ 92 21821, Павлин Козарски, тел.: 02/ 92 21858

e-mail: proceduri_zopatdi.mod.bg (proceduri_zop[at]di[dot]mod[dot]bg); r.ilievatdi.mod.bg (r[dot]iliev[at]di[dot]mod[dot]bg); p.kozarskiatdi.mod.bg (p[dot]kozarski[at]di[dot]mod[dot]bg)

fax:  02/92-21808

Started
12.11.2018
Ended
23.11.2018