ПОЗДРАВЛЕНИЕ НА НС "ОТБРАНА" КЪМ КТ "ПОДКРЕПА"

На 11.11.2019 г. Изпълнителният съвет на Националния синдикат "Отбрана" към КТ "Подкрепа" е изпратил официално писмо до министъра на отбраната, президента на КТ "Подкрепа" и директора на Института по отбрана полк. д-р Кирков. С него председателят на НС на "Отбрана" г-н Тодор Воденов изразява отличните си впечатления от състоянието на социалното сътрудничество в Института по отбрана "Професор Цветан Лазаров".