ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ТЕСТОВА СЕСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТ PYTHIA

На 03 и 04.12.2019 г. в Европейската агенция по отбрана (EАО), Брюксел се проведе заключителната тестова сесия по Европейския проект “Predictive Methodology for Technology Intelligence Analysis” (PYTHIA), в който Институтът по отбрана е партньор.

Освен членовете на Консорциума, който включва 8 партньори от 6 държави членки на ЕС, в сесията участваха представители на ЕК, ЕАО и заинтересованите странни от отбранителната индустрия и министерствата на отбраната на страните-членки на ЕС. От Института по отбрана участие взеха проф. д.н. Янцислав Янакиев и доц. д-р Мая  Божилова.  

Основна цел на проекта PYTHIA, който е финансиран от ЕАО и стартира през март 2018 г. е да се разработи методология за стратегическа технологична прогноза, способна да осигурява предвиждания за  основни тенденции в определена област на научните изследвания.

Институтът по отбрана е отговорен за един от основните работни пакети в проекта “Оценка на изследванията в областта на отбраната и сигурността”. В рамките на този пакет е разработена методология за идентифициране, класифициране и приоритизиране на националните интереси и оценка на влиянието на технологиите за изграждане на отбранителните способности. Предложен е също подробен анализ на взаимовръзката между новите технологии и развитието на военната стратегия за защита на националните интереси.

Разработената и успешно тествана методология ще бъде на разположение на Института по отбрана и може да се използва от Министерството на отбраната на Република България при анализ на технологичните тенденции в световен мащаб и оценка на тяхното влияние върху изграждането на отбранителни способности.