ПОСЛАНИК ХЕРО МУСТАФА ПОСЕТИ ИНСТИТУТА ПО ОТБРАНА

На 13 август 2020 г. извънредният и пълномощен посланик на САЩ в България Н. Пр. г-жа Херо Мустафа посети Института по отбрана „Проф. Цветан Лазаров".

Тя бе посрещната от директора полк. д-р Димитър Кирков.

На срещата от посолството на САЩ присъстваха секретарят по политическите въпроси Кърк Донахю и търговското аташе Мигел Ернандес. Освен полк. д-р Димитър Кирков, Институтът по отбрана беше представен от заместник-директора полк. доц. д-р Стоянов и директора на дирекция полк. д-р Велев.

По време на разговорите беше обсъден широк кръг от въпроси, касаещи взаимното сътрудничество, като например перспективите за съвместни действия в изследванията и развитието на технологиите, както и на следващо поколение мрежи за комуникации.