НАГРАЖДАВАНЕ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИ И ЦИВИЛНИ СЛУЖИТЕЛИ – АКАДЕМИЧЕН СЪСТАВ ПО СЛУЧАЙ 1-ВИ НОЕМВРИ – ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ

На общо събиране на личния състава на Института по отбрана, по случай 1-ви ноември - Ден на народните будители, директорът на Института полк. д-р Димитър Кирков връчи обявените със заповед № КН 232 от 28.10.2019 г. на министъра на отбраната награди на майор доц. д-р Христо Христов - „Почетен знак на Министерството на отбраната“ - втора степен и доц. д-р Кармен Александрова – „Грамота“. 
Наградите са за доказани заслуги в областта на българската култура и образование, за научноизследователска и научно приложна дейност, съществен принос към Министерството на отбраната и във връзка с отбелязването на 1-ви ноември – Ден на народните будители.
Полк. д-р Кирков поздрави военнослужещите и цивилните служители с настъпването на този свят за българския народ празник!