ИНСТИТУТА ПО ОТБРАНА - ДОМАКИН НА СРЕЩА ПО ЕВРОПЕЙСКИ НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТ ЕСНО

На 16 и 17.12.2019 г. Институтът по отбрана, като ръководител на втори работен пакет (WP2 "Multi-sector needs analysis") на Европейския проект ЕСНО (European network of Cyber security centеres and competence Hub for innovation and Operations, https://echonetwork.eu/), домакинства работната среща. Тя беше посветена на детайлни анализи и дискусии, свързани с дефинирането и развитието на т.нар. ECHO Multi-sector Assessment Framework. Бяха обсъдени научноизследователските подходи за идентифициране на технологичните предизвикателства, имащи кибер свързаност в множество различни сектори на икономиката, а така също и методите за анализ и начините за демонстриране на тези кибер зависимости чрез системите, създавани в проекта.

В рамките на програма "Хоризонт" (H2020), Европейската комисия събра специализиран опит за формиране на четири пилотни проекта (ECHO, SPARTA, CONCORDIA, CyberSec4Europe) с цел свързване и обмен на знания в множество области за изработване на обща стратегия за киберсигурност на Европа. Полк. доц. д-р Николай Стоянов, заместник-директор на Института по отбрана, е научен координатор на проекта ECHO (Европейската мрежа от центрове за киберсигурност с център за компетентност за иновации и операции). Консорциумът на ECHO се състои от 30 организации с кибер експертиза в областта на здравеопазването, транспорта, производствения сектор, информационните и комуникационните технологии, образованието, изследванията, телекомуникациите, енергетиката, космическите технологии, отбраната и сигурността.