ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТ MEDEA

На 12.12.2019 г. в Европейската комисия (ЕК, Брюксел) беше направен първоначален преглед на изпълнението на проекта MEDEA, в който Институтът по отбрана „Професор Цветан Лазаров” е партньор. В работната среща участваха партньорите от създадения за реализирането на MEDEA консорциум, оценителят и наблюдаващият офицер от ЕК. От Института по отбрана участие взе проф. д.н. Янцислав Янакиев.

Проектът е по Европейска програма "Хоризонт 2020" на ЕК и стартира през юни 2018 г. Продължителността му е 60 месеца.  Целта на проекта се заключава в:

- създаване и поддържане на мултидисциплинарна мрежа от експерти в сектора на отбраната и сигурността, хората, които вземат политическите решения и представителите на отбранителната индустрия в страните от Средиземноморския и Черноморски региони;

- ангажиране на участниците в проекта с анализ и наблюдение на предизвикателствата пред сигурността, с които страните от Средиземноморския и Черноморския региони ще се сблъскат през следващите  10 години;

- насърчаване на съвместното създаване на иновации в областта на отбранителните технологии и възможностите за сътрудничество между практиците и академичните среди;

- създаване и ежегодно актуализиране на Средиземноморска програма за изследвания и иновации с цел дефиниране на областите, в които са необходими научни изследвания в сферата на отбраната и сигурността.

Оценителят и наблюдаващият офицер от ЕК дадоха положителна оценка за изпълнението на проекта MEDEA през първите 18 месеца и зелена светлина за продължаване на работата по него през следващия период. Резултатите от работата по проекта могат да се използват от Министерството на отбраната на Република България при предвиждане на рискове за сигурността в средносрочен аспект и при разработване на политики и предложения за организационни подобрения с цел да се улесни практическото приложение на иновациите в отбраната.

Абревиатура:

MEDEA - Mediterranean practitioners’ network capacity building for effective response to emerging security challenges (Създаване мултидисципланарна мрежа от средиземноморски специалисти за ефективен отговор на нарастващите предизвикателства в областта на сигурността), по програма H2020-SEC-21-GM-2016-2017.