Снимка

 Полк. доктор инж. Димитър Ангелов КИРКОВ

Дата и място на раждане:   08.09.1964 г., град Петрич

Кариера

 

2017

Директор на Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров”

2016 – 2017

Директор на Дирекция „Развитие на В, Т и ТИМ” в Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров”

2010 – 2016

Заместник-директор на Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров”

2009 – 2010

Заместник-началник на Военна академия „Г. С. Раковски”

2008 – 2009

Началник на направление „Анализи и наредби” в дирекция „Личен състав” - ГЩ

2007 – 2008

Началник на направление „Техника на родовете войски” в управление „Логистика” - ГЩ

2005 – 2007

Резервен щат за назначаване от министъра на отбраната

2004 – 2005

Слушател във ВА “Георги Стойков Раковски”

2003 – 2004

Началник на отдел “Административно осигуряване, личен състав и протокол” - ВА “Георги Стойков Раковски”;

2001 – 2003 г.

Началник на отдел “Административно осигуряване и планиране на академичната дейност” – ВА “Георги Стойков Раковски”

2000 – 2001

Началник на сектор “Организация и контрол на учебната дейност” в отдел “Учебна дейност” – ВА “Георги Стойков Раковски”

1996 – 1999

Редовен докторант в катедра “Инженерни войски” – ВА “Георги Стойков Раковски”

1995 – 1996

Заместник-началник на щаба по бойната подготовка на инженерен полк – град Кюстендил

1993 – 1995

Слушател във ВА “Георги Стойков Раковски” 

1991 – 1993

Командир на инженерно-сапьорна рота в танкова бригада – гр. София

1986 – 1991

Командир на пътно-строителен взвод в танкова бригада – гр. София

   

Образование и квалификация

 

2005

Магистър – „Стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили” – ВА “Георги Стойков Раковски” (Генерал-щабен курс)

2003

“Европейска, международна, национална и ведомствена стандартизация и основни принципи и процедури в НАТО” – Технически университет – София

2001

Френски език – Монреал, Канада

2000

“Използване на информационните системи и технологии в административно-управленската дейност” - ВА “Георги Стойков Раковски”

2000

Доктор – „Организация и управление на въоръжените сили” ВАК – СНС по военните науки

1995

Магистър – „Командно-щабна, оперативно-тактическа, инженерни войски” – ВА “Георги Стойков Раковски”

1986

Магистър –  “Инженерни войски – пътно строителство и мостове”, Гражданска специалност: - “Транспортно строителство квалификация: Строителен инженер” – ВНВУ “В. Левски” – Велико Търново

   

Чужди езици

Френски – STANAG 6001 на ниво 2-2-2-2

Руски

Английски

   

Награди

Парични и предметни награди

“За вярна служба под знамената – ІІ степен”

“За отлична служба – І степен”

   

Семейно положение

Семеен, с три деца