Втора Международна научна конференция "Digital Transformation, Cyber Security and Resilience" (DIGILIENCE 2020)

28 и 29 май 2020 г., Пловдив

Поредицата от конференции на DIGILIENCE, първата от които се проведе в София, на 2-4 октомври 2019 г., има за цел да установи състоянието и бъдещите изисквания към осигуряването на сигурност и устойчивост на процесите, услугите и системите, за което главна роля имат информационните технологии.

Особен интерес представляват изследванията на системите в тяхната взаимозависимост и взаимосвързаност, на тяхното функциониране в човешки или по-широк политически контекст, както и проучвания на данни и извличане на знания.

Съорганизатори на конференцията са: Института по информационни и комуникационни технологии - БАН, Института по отбрана "Професор Цветан Лазаров", Висшето военноморско училище "Никола Вапцаров" и Европейския софтуерен институт - централна и източна Европа.

За повече информация: https://digilience.org/