MODS2020 - XV Междинародна Научно-Приложна Конференция

29 Юни - 1 Юли 2020

15-тата международна конференция "Математическо Моделиране и Симулационни Системи" (MODS2020) ще бъде проведена за времето от 29 Юни до 1 Юли 2020 г. в Чернигов, Украйна. Целта на конференцията е обмяна на опит в изследванията, организационната и научната работа относно съвременните спекти на математическото моделиране и симулацията на системи в областта на екологията, геологията, производството, информационните технологии, киберсигурността, управлението на проекти и др.

За повече подробности: https://mods.stu.cn.ua/