ПРИНОС НА ИНСТИТУТА ПО ОТБРАНА В ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ НА НАТО

Организацията за наука и технологии на НАТО (NATO STO) публикува на интернет страницата си Техническия доклад на Целева изследователска група (RTG) от панела „Човешки фактори и медицина“ (HFM), озаглавен „Интегриран подход към киберсигурността с фокус върху човешкия фактор“ (NATO STO HFM-259).
Групата е създадена през 2015 г. от 7 държави от НАТО и Инициативата “Партньорство за мир” (България, Канада, Германия, Нидерландия, Швеция, Украйна и САЩ), които допринесоха за изследването.
България беше водещата нация, а ръководител на групата беше проф. д.н. Янцислав Янакиев от Института по отбрана „Проф. Цветан Лазаров ”, който е и национален представител в панела „Човешки фактори и медицина“.
Основната цел на групата беше да насърчава съвместните изследователски дейности в рамките на НАТО по сложния феномен на киберсигурността като социално-техническа система. Идеята беше да се приложи обща изследователска перспектива за изучаване на киберсигурността, която се фокусира върху взаимовръзката между разработките на технологии и софтуер, концепции, стратегии и доктрини, подобряване на организационните процеси и човешката ефективност.
Екипът на NATO STO HFM-259 разработи и тества модел за изследване на процеса на интегриране на човека в системата на  киберсигурността, базата от знания и използва усъвършенстван софтуер за анализ на ролята на човешкия фактор в киберсигурността. Част от продуктите на работата на групата (база данни и софтуер) са достъпни за използване от NATO STO и заинтересованите национални институции на страните, допринесли за изследването. 
Докладът е публично достъпен тук.