ОТКРИВАНЕ НА СЪВМЕСТНИЯ СЕМИНАР „БОРОВЕЦ -2019“

На 21.11.2109 г. официално беше открит съвместния семинар на Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров“ и дирекция „Отбранителна аквизиция“ - МО на тема „Изследвания, иновации и индустриално сътрудничество при изграждане на съвременни отбранителни способности“. Приветствия към присъстващите поднесоха директорът на Института по отбрана полк. д-р Димитър Кирков и И.Д. директорът на дирекция „Отбранителна аквизиция“ г-жа Аделина Николова. Работата продължава със серия от лекции и дискусии по тях.
Участват представители от Министерството на отбраната, Министерството на икономиката, Щаба на отбраната, Съвместното командване на силите, командванията на видовете въоръжени сили, от военно-образователната система и академичната общност.