МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ НА ИНСТИТУТА ПО ОТБРАНА

На 6 ноември 2019 г. беше подписано техническо споразумение между Института по отбрана „Проф. Цветан Лазаров“ и Военния център за стратегически изследвания на Република Италия.  Страните по споразумението изразиха своята готовност за създаване на условия за поддържане на редовни контакти и насърчаване на сътрудничеството между двете организации, изразяващо се в взаимно информиране относно изследователски програми и научни изследвания, обмен на знания, опит и добри практики, организиране и участие в семинари и конференции и др. 

Подписи под техническото споразумение положиха директорът на Института по отбрана „Проф. Цветан Лазаров“ полк. д-р Димитър Кирков и директорът на Военния център за стратегически изследвания на Република Италия полк. Марко Франческо. Полк. д-р Кирков връчи на италианския си колега почетен плакет на Института.

Срещата завърши с обща снимка пред възпоменателния кът на патрона на Института по отбрана – проф. Цветан Лазаров.