МЕМОРАНДУМ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ИНСТИТУТА ПО ОТБРАНА „ПРОФЕСОР ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ“ И НАЦИОНАЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ПО КОМПЮТЪРНА ВИРУСОЛОГИЯ - БАН

Отчитайки възможностите и желанието за взаимно сътрудничество, директорът на Института по отбрана - полк. д-р Димитър Кирков и директорът на Националната лаборатория по компютърна вирусология към Българската Академия на Науките - доц. д-р Димитрина Полимирова подписаха на 12.02.2019 г. Меморандум за сътрудничество. С него страните изразиха своята готовност за съвместно участие в проекти, обучения, семинари и конференции, провеждане на съвместни срещи и дискусии, обмен на данни от национални и международни изследвания и проучвания, както и за реализиране на други съвместни инициативи, които биха спомогнали за подобряване на информираността и повишаване капацитета на научната експертиза на двете организации.